04.11.2023 sobota (19.15) Bieli : Červení 1:1 a 3:3 – kvalitná hra, spolu 17 hráčov

25.11.2023 sobota (19.15) – Bieli : Červení 3:1 a 1:1 – kvalitná hra, spolu 15 hráčov

23.12.2023 sobote (19.15) – HC EAGLES : Old Boys SLOVAN 0:2 a 5:4 – veľmi kvalitná hra, spolu 20 hráčov

05.01.2024 sobota (19.15) – Bieli : Červení 4:2 a 1:1 – kvalitná hra, spolu 20 hráčov

13.01.2024 sobota (19.30)Bieli : Červení 1:1 a 4:5 – kvalitná hra, spolu 18 hráčov

10.02.2024 sobota (19.15) – Bieli : Červení 2:5 a 2:0 – kvalitná hra, spolu 16 hráčov

17.02.2024 sobota (19.15) – Bieli : Červení 3:2 a 4:4 – veľmi dobrá hra, spolu 16 hráčov

24.02.2024 sobota (19.15) – Bieli : Červení 1:3 a 5:4 – solídna hra spolu 16 hráčov

09.03.2024 sobota (19.30) – Bieli : Červení 4:2 a 3:4 – výborný výkon spolu 20 hráčov

16.03.2024 sobota (19.30) – Bieli : Červení 4:3 a 4:3 – veľmi dobrá hra spolu 19 hráčov